2005-ös templomfelújítás

2004 áprilisában kezdeményezték templomunk nagyszabású felújítási munkálatait. Az egyházközség megbízása alapján vezette a felújítási munkákat Shmilliár Tamás és lánya, Shmilliár Dóra. Az idők során a templom rendkívül rossz állapotba került. A legveszélyesebb tényező a templom mélyút felőli részének folyamatos süllyedése volt, ami nagymértékben veszélyeztette a templomszerkezet stabilitását. Ennek a folyamatnak a következménye volt a jól látható mennyezeti repedések kialakulása, amelyek nemcsak szerkezetileg tekintve, hanem a freskók épségére nézve is gondot jelentettek, és ennek kiküszöbölése vált az elsőszámú feladattá.

A község közepén magasodó domb tetején álló épület többszöri átépítésen ment keresztül. A legutóbbi átépítést megelőzően, az 1960-as évek elején az építőanyag-hiány miatt csak a tetőzet került teljes felújításra. A tető a kornak megfelelően faragott, éretlen fenyőből készült, szerencsére megtartották a korábbi évekből származó vastag kötőgerendákat is. Ennek köszönhetően az épület nagyobb károsodás nélkül átvészelte ezt az időszakot, de a felújítás halaszhatatlanná vált. A tető- és a héjszerkezetet is teljesen le kellett cserélni. Annak ellenére, hogy az épület a község legmagasabb pontján terül el, nagy volt a körítő-falban a felvizesedés. További nehézséget okozott, hogy a felújítás során meg kellett oldani a falak vizesedésének megállítását, fokozott kiszáradását, a tetőszerkezet oly módon történő cseréjét, hogy az épület belső gazdag freskódíszítése – főként a mennyezeten - ne szenvedjen visszavonhatatlan kárt, illetve az épület megsüllyedéséből eredő szerkezeti károsodást. Ügyelni kellett arra is, hogy a templom külső, a hely szellemének megfelelő magasztos hangulatát is sikerüljön visszaadni. A talajvíz hatására a vegyes falazat felvizesedett és a külső vakolat részben feltáskásodott, illetve azt mintegy 1,2-1,5 m magasságig már korábban leverték. Egyúttal az épület köré szivárgó-hálózatot mélyítettek és ennek hatására a falazat megfelelően kiszáradt, ezért sor kerülhetett a homlokzat felújítására.

A korábbi tetőszerkezet a teljes deszkázatra (vörösfenyő) elhelyezett síkpala volt. A tervezett héjalás-cserénél a tető-tartószerkezetet meghagyták, de a szaruzatot új fűrészelt fenyőgerendákra cserélték. A tetőszerkezet megerősítésének érdekében acél tartószerkezet utólagos elhelyezését valósították meg. A főállásoknál került elhelyezésre az acélgerenda-váz az É-i oldalon, ahol szerkezeti repedés alakult ki az elmozdulás hatására, amelyet a közelben húzódó szakadék váltott ki.

A homlokzat felújítása során a talajvizet a korábban kivitelezett szivárgó távol tartotta. A vakolatot a falszerkezetig le kellet verni. A fugákat legalább 2 cm mélységig ki kellett kaparni. A keletkezett törmeléket azonnal el kellett távolítani, nehogy a sótartalom visszakerülhessen a falazatba. A felületet erős vízsugárral portalanítani, a még instabil málló részeket mentesíteni kellett. Végül a friss vakolatot meg kellett védeni a gyors kiszáradástól. Az új tetőszerkezetre tetőfólia került, majd piros égetett agyagcseréppel lett fedve. A héjszerkezet helyreállítása és a palafedésnek a házhoz jobban illő cserépre cserélése után az új - a mindenütt másutt általában és itt is legutóbb használt "barokk sárga" helyett - elegáns halványabb sárga szín választása (az egészen világossárga, ill. tört-fehér párkány és falsáv kiemelésekkel együtt) harmonikus megjelenést kölcsönöz a templomnak. Az ereszcsatorna-rendszer horganyzott acéllemezből készült. Az épület tövét a teljes kerületén nagy szemcséjű kaviccsal kellett visszatölteni.

A kálvária téglából falazott állomásait (stációit) is erősen károsította a talajnedvesség és a nem megfelelően húzott/faragott párkányokon végigfolyó csapadékvíz okozta kifagyás, valamint a kötőanyag-károsodás. A stációk renoválásakor sor került az újravakolásra, festésre, a vörösréz lemezfedés felhelyezésére, valamint új stáció-feliratokat készíttettek. Erős szerkezeti károsodás a kerítésben álló építményeknél volt megfigyelhető, mert a támfal megmozdulása miatt az építmény falazata is megszakadt vízszintes irányban.

A templomfal és a körítő-fal között járdát és szép virágágyásokat létesítettek, amelyek teljesen új arculatot kölcsönöznek az egész helynek.

Az Év Homlokzata 2005-ös pályázatán a műemlék épület/középület kategória III. helyét nyerte el a renoválási munkálatok végeztével benyújtott pályázat.

Forrás: renoválási jegyzőkönyv